Välkommen till
Lahall bildarkiv

Ett nytt sätt att köpa bilder

Vårt AbonnemangSe bilder
10382

Antal bilder i arkivet

2527

Bilder på väg in i arkivet

1481

Kunder

Beställ ditt abonnemang här

Våra villkor

Bilder tillhandahållna av Lahall bildbyrå får endast användas efter förvärv eller tillstånd från Lahall bildbyrå. I och med att bildanvändaren laddar hem bilden digitalt eller på annat sätt erhåller en bild från Lahall bildbyrå ingås det avtal mellan bildanvändaren och Lahall bildbyrå och villkoren i avtalet enligt nedan har därmed tillika samtidigt godkänts av bildanvändaren.

Bildleverans

Det åligger bildanvändaren att i bilder levererade från Lahall bildbyrå ansvara för att göra sådana omställningar, repro eller korrigeringar som krävs för ett bra tryckresultat. Skulle ett icke tillfredställande resultat vid tryckresultat uppstå ersätter Lahall bildbyrå ej bildbeställare eller kund för detta.

Betalning

Betalningsvillkor för fakturan är 30 dagar netto. Vid försenad betalning debiteras dröjsmålsränta på 8 %.

Ansvarsbegränsning

Lahall bildbyrå svarar inte för några eventuella ekonomiska anspråk med anledning av rättigheter eller restriktioner knutna till personer, egendomar eller varumärken. Rättigheterna till alla Lahall bildbyrås bilder är icke exklusiva och ersättningsanspråk i samband med eventuella skador för bildanvändaren uppkomna kring detta ersätts därmed ej av Lahall bildbyrå.

Vite

Om bild från Lahall bildbyrå används otillåtet eller om bildanvändaren utnyttjar förvärvad bild från Lahall bildbyrå i strid mot bestämmelserna i detta avtal utgår till Lahall bildbyrå ett vite med ett belopp som motsvarar tre gånger det belopp som bildanvändningen skulle ha kostat i enlighet med Svenska fotografers förbunds prislista eller kostade vid den överenskomna bildförsäljningen.

Skadestånd

Om bildanvändaren genom användning av förvärvad bild förorsakar Lahall bildbyrå skada på något vis äger Lahall bildbyrå rätt att kräva bildanvändaren på skadestånd som skall bestämmas till ett belopp som svarar mot den såväl materiella som immateriella skada som uppkommit för Lahall bildbyrå.

10 Konfliktlösning

Om någon tvist skulle uppstå på grund av i samband med eller i relation till detta avtal skall tvisten överlämnas att lösas i domstol, Örebros tingsrätt.

När du skickat in din beställning så skapar vi ditt konto och skickar det till dig med e-post. I samma brev bifogar vi din faktura. Detta görs normalt inom 24 timmar (vardagar under kontorstid).

4 + 4 = ?

När du skickat in din beställning så skapar vi ditt konto och skickar det till dig med e-post. I samma brev bifogar vi din faktura. Detta görs normalt inom 24 timmar (vardagar under kontorstid).

1 + 1 = ?

Våra Villkor

Våra Villkor

Följ oss gärna på Facebook

Följ oss gärna på Facebook

This is me. Naturfotograf Jan-Peter Lahall

Jan-Peter Lahall är född 1955 och bosatt vid den berömda svansjön Tysslingen utanför Örebro. Intresset för natur och fotografering startade tidigt och Jan-Peter är en av Sveriges mest etablerade och meriterade naturfotografer, välkänd även långt utanför landets gränser. Företaget grundades 1982.

Priser och utmärkelser

  • Årets Nordiska naturfotograf 1993
  • Årets Örebroprofil 1996
  • Årets naturfotograf 1997
  • Årets Pandabok 1999
  • BG Wildlifephotographer of the year 1999
  • IFWP Nature Photobook of the year 2003

Läs mer om Jan-Peter Lahall på Wikipedia